Privacybeleid

Het Hapsis Huis / Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht (‘Hapsis Utrecht’) werkt onder andere volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hapsis Utrecht hecht veel waarde aan het beschermen van privacy. Persoonsgegevens en gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Persoonsgegevens

Hapsis Utrecht kan persoonsgegevens verwerken omdat gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening of omdat gegevens zelf worden verstrekt. Hapsis Utrecht verwerkt deze persoonsgegevens ter uitvoering van de dienstverlening en het informeren over wijzigingen van diensten.

NAW-gegevens

Zogeheten NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, mailadres en telefoonnummer) komen terecht in een mailbox wanneer een contactformulier van een website van Hapsis Utrecht wordt gebruikt. Die gegevens worden overgenomen in een medisch dossier wanneer tot intake of behandeling wordt overgegaan, verwerkt in de factuuradministratie en het mailadres wordt gebruikt voor de ontvangst van een nieuwsbrief die na verzending steeds direct afzegbaar is. Omdat websites worden gehost gaat het genoemde dataverkeer via internetproviders. De websites zijn beveiligd. Behalve via het gebruik van een contactformulier kan het voorkomen dat er direct uitsluitend via telefoon en e-mail gecommuniceerd wordt.

Mailverkeer

Mailverkeer beperkt zich vanuit Hapsis Utrecht zoveel mogelijk tot het maken van afspraken zoals die beperking ook geldt voor het telefoonverkeer. Deze vormen van verkeer zijn niet primair gericht op het delen van medische informatie. De intentie vanuit Hapsis Utrecht is erop gericht om het delen van (medische) informatie ‘face-to-face’ te doen. Informatie vanuit intake en behandelingen kan worden genoteerd in een medisch dossier. Alle informatie en dus ook de persoonsgegevens wordt vertrouwelijk behandeld.

Medisch dossier

Medische dossiers worden niet digitaal aangemaakt, bewerkt of verwerkt. Ze staan dus niet op een server en niet op een (beschermde) webpagina. Medische dossiers worden met de hand (‘in print’) aangemaakt en bewaard in een kluis. Alleen de behandelend therapeut heeft naast de cliënt of patiënt toegang tot het medische dossier. Medische dossiers worden alleen gedeeld met derden wanneer de wet dit zou kunnen voorschrijven. Ten behoeve van intervisie en supervisie van de behandelend therapeut worden gegevens altijd geanonimiseerd. De cliënt of patiënt heeft het recht tot inzage in zijn of haar dossier en kan het verzoek doen tot vernietiging van het medische dossier. In beginsel worden dossiers conform de aanbeveling vanuit de Wet WGBO 15 jaar bewaard maar daarvan kan worden afgeweken nadat een traject binnen Hapsis Utrecht afgesloten is. Uitgangspunt voor het bewaren van alle gegevens is dat die niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Klachtenregeling

Voor intake en behandelingen geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hoewel we er samen uitkomen wanneer dit wordt gewild is voorzien in een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie. Die zijn te bereiken via Solopartners B.V., Malpad 1, 5347 HJ Oss met e-mail info@solopartners.nl en telefoon 085-2010140.

Websites

Hapsis Utrecht heeft belangstelling voor die gegevens die iets zeggen over het gebruik van websites zoals het aantal bezoekers in een bepaalde periode. Daarom worden via internetproviders IP-adressen en domeinnamen geregistreerd en worden er mogelijk cookies ingezet waarvoor aan een gebruiker eerst een akkoord wordt gevraagd. De informatie wordt gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en wordt niet aan derden verhuurd of verkocht. Voor het gebruik van de websites zijn geen cookies vereist, het is eenieder vrij eventuele cookies te accepteren dan wel te af te wijzen of te blokkeren, zonder dat dit impact heeft op de geboden functionaliteit van de website.

Wijzigingen

Het privacybeleid van Hapsis Utrecht kan op grond van nieuwe Europese en Nederlandse regels worden gewijzigd. Daarom wordt aangeraden het privacybeleid te raadplegen op internet of ernaar te vragen.

KvK 62755072