Het Hapsis Huis radio LIVE over troost

Datum:

Zondag 13 maart 2022

Aanvangstijd:

14:00 uur

Eindtijd:

± 15:00 uur

Studiogasten:

Petra Bolhuis

Gradus van Florestein

Terugluisteren:

Een terugluisterlink volgt

Informatie

Troost in de filosofie

Soms lijden we aan het leven en zoeken we troost. Dat is het thema van hoorcolleges die beide studiogasten in de komende tijd binnen het hoger onderwijs zullen verzorgen.

De filosofie is liefde voor kennis en wijsheid. Vandaag de dag proberen veel filosofen aan te sluiten bij problemen rond kennis en waarheid. Maar zoals filosoof Immanuel Kant (1724-1804) al aangaf gaat het in de filosofie om de mens. Dan schiet alleen bezig zijn met kennis tekort.

Vaak zijn menselijke problemen concrete existentiële problemen. We zoeken troost voor die concrete vormen van lijden aan het bestaan als mens. Vragen die beantwoord worden in de aankomende lessenreeks zijn: wat is troost? Welke rol spelen waarheid, denken en ervaren in het lijden van mensen en in de troost die daarbij mogelijk is?

In de filosofie gaat het vaak over teksten van filosofen die troost zoeken en/of ervaren in manieren van denken en handelen.

In de psychiatrie gaat het meer om het onderzoeken van het persoonlijk leed en het zoeken naar de juiste interventies van de behandelaar voor de verdrietige of wanhopige patiënt.

Michael Ignatieff (1947) schreef een boek met voorbeelden van troost door filosofen. Dat boek is de basis voor de lessenreeks en ook wordt gebruikgemaakt van het boek van Irvin Yalom (1931) ‘Tegen de zon in kijken’ uit 2021 over sterfelijkheid en doodsangst. In de lessen wordt ook ingegaan op dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926) aan de hand van het boek ‘Rilke en de wijsheid’ door Jan Oegema dat vorig jaar verscheen. Jan Oegema (1963) ziet Rilke als leermeester in de existentiële weg die we allemaal afleggen.

Het Hapsis Huis radio LIVE licht een tipje van de sluier van de bijzondere lessenreeks van Gradus van Florestein en Petra Bolhuis op. 

Petra Bolhuis

Praktijk Maieutiek van filosofe Petra Bolhuis rust op drie pijlers; filosofie, levenskunst en het wakker maken van ieders eigen wijsheid. Maieutiek staat voor het stellen van de juiste vragen en het bieden van filosofische kennis waarmee mensen zelf in de praktijk aan de slag kunnen.

‘Tijdens mijn studie filosofie ontmoette ik Theo Meereboer met wie ik 34 jaar mijn leven en dit werk heb gedeeld. We hebben onze studie filosofie afgerond met een gezamenlijke scriptie over Hannah Arendt en Michel Foucault en zijn daarna gestart met een filosofische praktijk’, zo meldt onze studiogast op de website van Maieutiek.

Gradus van Florestein

In 2021 verscheen bij Uitgeverij Van Warven in Kampen het werk ‘Rattenvangers van het onbehagen’. Dit boek schreef inmiddels gepensioneerd psychiater Gradus van Florestein in samenwerking met filosofen Petra Bolhuis en Theo Meereboer als een reflectie op de actuele politieke situatie bezien vanuit de recente geschiedenis.

Een eerder interview in Het Hapsis Huis radio LIVE over totalitarisme en ‘Rattenvangers van het onbehagen’ is hier te beluisteren.

Behalve met familieopstellingen houdt Gradus van Florestein zich binnen The school of New Directions in Gieten bezig met cursussen en opleidingen waaronder ‘Transgenerationeel werken, werken met opstellingen’, ‘De weg voorbij de dood’ en ‘Bezielend ouder worden’. De twee laatstgenoemde cursussen geeft Gradus van Florestein samen met docente aan The school of New Directions Rineke Van Voorn.

Illustratie boven

De Bijbelse koning Saul lijdt aan depressies en laat zich troosten door de jonge David die harp voor hem speelt. Bijzonder is het gebaar van Saul: hij droogt zijn tranen aan het gordijn. Maar zo dadelijk ontsteekt hij in woede en zal hij zijn speer naar David gooien.

Rembrandt van Rijn, ‘Saul en David’, c. 1651-1654 en c. 1655-1658, Mauritshuis, Den Haag

24 uur per dag radio vanuit Het Hapsis Huis

Deze link opent in een pop-up

RADIOGIDS

Herhaling Het Hapsis Huis radio LIVE

Duur ongeveer 70 minuten
Uitzending sinds 27 november 2021

Het Hapsis Huis radio LIVE met geboortecoach Yolande Kusse, uitgezonden in de zomer van 2021

Als een voorbereiding op je bevalling is het goed om na te denken wie er tijdens de bevalling bij jou zal zijn. De meeste zwangere vrouwen kiezen voor hun partner, maar er zijn ook vrouwen die graag een zus, een vriendin of een moeder bij de bevalling willen hebben. Je kunt ook kiezen voor een doula. Ze is een extra steun tijdens de zwangerschap, de bevalling en soms erna. De doula lijkt een nieuw verschijnsel in de wereld van geboortezorg maar niets blijkt minder waar.

Kunsten van Het Hapsis Huis

Duur ongeveer 30 minuten
Uitzending sinds 27 november 2021

Herhaling Het Hapsis Huis radio LIVE met componist & muziekproducent Bouke Hennipman, uitgezonden in de zomer van 2021

Bouke Hennipman praat ons bij over zijn nieuwste muziekproducties. Bouke studeerde in 2019 af aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht in de richting Muziek & Technologie. Door het grote aanbod aan media-muziek is het volgens hem erg belangrijk om een eigen karakter aan muziek te geven. Een rode draad wordt daarom steeds beter hoorbaar in zijn veelzijdige werk. 

Filosofie van Het Hapsis Huis

Duur ongeveer 50 minuten
Uitzending sinds 27 november 2021

Het bewogen verleden van de haptonomie

Artikelen van oud-hoofdredacteur van het vaktijdschrift Haptonomisch Contact en haptotherapeut Wim Laumans beschrijven een ethisch fundament van haptonomie.

Daarmee heeft Laumans gedurende zijn loopbaan het werk van de grondlegger van de haptonomie Frans Veldman verdergezet. Luister naar een gesprek over de bewogen geschiedenis van haptonomie.

Het Hapsis Huis radio LIVE

Voor Het Hapsis Huis radio LIVE wordt de gewoonlijke uitzending, zoals hierboven in deze radiogids vermeld, onderbroken. Ververs indien nodig deze website en klik op de knop van de radiospeler om te kunnen luisteren. Aankondigingen van Het Hapsis Huis radio LIVE vermelden we onder Activiteiten. Afleveringen van Het Hapsis Huis radio LIVE zijn daar ook terug te luisteren.