Filosofie van de Levenskunst van Hans de Brouwer

Datum:

Opname: zaterdag 26 maart 2022

Titel:

Column 2: Het is een manier van leven

Auteur:

Hans de Brouwer (†)

Presentatie:

Judith Jansen

Luisteren:

Luister hier >>

Informatie

Column 2: Het is een manier van leven. De tekst van de column staat hieronder vermeld.

“Het leven is geen wetenschap. Het leven is wiebelig en daar moet je jezelf toe leren verhouden.”

“De filosofie van de levenskunst laat zich niet leiden door de autoriteit van zekerheden. De mens wil de moderne vrijheid ten volle benutten.”

Filosofie associeerde ik altijd met “moeilijk denken”: zware abstracte onderwerpen waarvoor academische denkkracht en veel kennis vereist zijn.

De filosofie van de levenskunst heeft hier gelukkig verandering in gebracht. Toen deze eind van de vorige eeuw door Michel Foucault opnieuw op de kaart was gezet, werd de filosofie weer praktisch en méér begrijpelijk, met herkenbare onderwerpen, die voor iedereen van belang zijn om een beter mens te worden, een goed leven te leiden, althans daarnaar te streven. Piërre Hadot, een filosoof en tijdgenoot van Foucault, stelde: “Wat is filosofie anders dan een wijze van leven?”

De filosofie van de levenskunst bestond al vanaf de klassieke oudheid, maar verdween daarna door de dominantie van het christendom, de wetenschap en de traditie.

Als ik praat over de “klassieke oudheid”, de tijd van de filosofie van de levenskunst, dan moet je denken aan de periode van ca. 800 vóór de jaartelling tot 476 erna. Vanaf ca. 800 vóór de jaartelling werd heel voorzichtig de omslag gemaakt van de prehistorie en het mythisch wereldbeeld naar de natuurfilosofie, de presocratische filosofie en tot slot de westerse filosofie.
In 476 na de jaartelling werd de laatste westerse Romeinse keizer afgezet en begon een langdurige christelijk gedomineerde periode die de praktische filosofie liet eindigen.

Ik leg deze periodisering kort uit met als disclaimer dat er diverse indelingen bestaan met wisselende begin- en eindpunten. In grote lijnen zie je hier de ontwikkeling van een onbewuste en ongefundeerde interpretatie van verschijnselen naar een meer bewuste en getoetste verklaring van de wereld, dus van “aannames” naar “bewijzen”. Filosofie heeft immers met “ware kennis” te maken: liefde voor de waarheid.

Prehistorische filosofie is het tijdvak waarvan geen teksten bewaard zijn en waarin primitieve verklaringen worden gegeven voor gebeurtenissen en verschijnselen. De prehistorie eindigde overal verschillend omdat in sommige culturen/beschavingen het schrift eerder bestond.

Mythische, natuur- en presocratische filosofie is een periode vóór de 6e eeuw van onze jaartelling waarin individuen zich bezighielden met vragen over het heelal de wereld, natuurkundige processen e.d. Bij gebrek aan valide kennis, namen zij de toevlucht tot traditionele verklaringen zoals gegeven in bijvoorbeeld mythen.

In de 6e eeuw vóór de jaartelling ontstond de westerse filosofie. Deze brak met name door in de 5e eeuw met als sleutelfiguur Socrates.
Socrates wees erop dat het vaak aan een heldere definitie ontbrak en dat bestaande opvattingen tegenstrijdigheden bevatten of gebaseerd waren op onduidelijke grondregels of overtuigingen. Met Socrates begon het echt kritische denken waardoor niet alles voor zoete koek werd geslikt.

Waar gaat de filosofie van de levenskunst over?
Deze stroming verbindt de filosofie weer met ons dagelijkse leven. Sterker nog: het is een manier van leven. Doordat het leven filosofisch wordt doordacht biedt dit doordenken van dagelijkse menselijke ervaringen hulp om het eigen leven te sturen en vormen. Het gaat dan van meer dagelijkse en praktische tot meer ethische kwesties aangaande het leven, zoals: Heb ik de moed om ruzie te maken met mijn beste vriend omwille van de waarheid? Waar besteed ik mijn tijd aan? Doe ik actief aan goede zelfzorg? Hoe blijf ik maximaal onafhankelijk en trouw aan mijzelf? Hoe verhoud ik mij tot ziekte en de dood?

Een belangrijk kenmerk van deze filosofie is dan ook “een zelfoefening in het denken”. Praktisch kan dit betekenen een goed gesprek met een vriend of het bijhouden van een dagboek waarin je gebeurtenissen, met name je eigen houding & handelen, kritisch reflecteert. Reflecteren is dan ook een gewoonte om jezelf te blijven onderzoeken en verbeteren.

Het denken en de daaruit volgende sturing of bijsturing hoort bij te dragen aan moderne vormen van zelfzorg. Eeuwenlang heeft de kerk voor ons bepaald wat goed of slecht is, hoe wij moeten leven… of, wat is een goed leven…, wat de regels daarvoor zijn. Dat heeft vaak veel mensen, en relaties tussen mensen, onherstelbaar beschadigd.

Het is míjn sterke overtuiging dat oriëntatie op onderwerpen als “autonomie” en “authenticiteit” daarom van wezenlijk belang zijn. Niet de vorst of priester is verantwoordelijk voor jouw leven. Dat ben jezelf. In mijn coachtrajecten komen deze onderwerpen uitgebreid aan bod.

Je leven bewust vormgeven, daar gaat de filosofie van de levenskunst over.
De hamvraag is natuurlijk: Waarom wil je dat? én Hoe doe je dat?
Ik geef mijn leven bewust vorm omdat ik een zinvol leven wil leiden, maar ook een goed leven. Dat is wat anders dan een gelukkig leven leiden. Dat laatste is meestal afhankelijk van toeval. Of je gelukkig bent wordt door veel omstandigheden bepaald, maar het lot heb je niet in de hand. Uiteindelijk is de afwezigheid van ongeluk de enige basisvoorwaarde voor geluk. Je kunt natuurlijk wel stréven naar een gelukt en een eervol leven door bijvoorbeeld deugdzaam te zijn.

Geluk kun je niet afdwingen. Je zegt niet “Ik ga even 20 minuten op de bank gelukkig zitten wezen”. Wie geluk zoekt, zoekt zich een ongeluk. Gelukkig worden kan niet op bevel. Bij sommige mensen zijn alle omstandigheden optimaal en toch ervaren zij op onverklaarbare wijze depressieve gevoelens. Het is wel mogelijk om bewust te leven en op die manier het geluk dichterbij te brengen.

De vraag was ook: Hoe doe je dat?
Door deugdzaam te leven, door een bijdrage te leveren aan het grote geheel, door jouw aanwezige talenten te ontwikkelen en te gebruiken, door lief te hebben. Hier wil ik een klein uitstapje doen maken Stephen Covey, succesvol schrijver van managementliteratuur. Om je eigen rol van “persoonlijk leider” in te vullen, is het belangrijk oog te hebben voor de volgende vier aspecten:

de sociaal-emotionele ontwikkeling, denk aan de relatie met anderen, vrienden e.d.
de mentale ontwikkeling; jouw gefundeerde kijk op alles om jou heen, jouzelf, de ander en de wereld, door het lezen van boeken of eigen onderzoek
de fysieke ontwikkeling, de zorg voor je lichaam, gezondheid, zowel preventief als curatief
de spirituele ontwikkeling, je verhouden tot het grote geheel, de kosmos en jouw plek of plekje daarin begrijpen; kennis nemen van de manier hoe anderen zich met geloof, stromingen, of hun eigen levenswijze verhouden tot de metafysische wereld

Als je deze vier terreinen actief verzorgt, is de kans groot dat je je leven evenwichtig vorm geeft.

Veel mensen vergeten het leven te leven en zijn al dood voordat ze gestorven zijn. Dit wordt prachtig geïllustreerd door een uitspraak van Gerard Reve, die volgens mij een impliciete oproep is om wakker te worden voordat het te laat is:

“Het leven is een generale repetitie van het stuk dat nooit wordt opgevoerd.”

 

24 uur per dag radio vanuit Het Hapsis Huis

Deze link opent in een pop-up

TERUGLUISTEREN

Het Hapsis Huis radio LIVE met dichttalent | Bart Polinder | woensdag 10 april 2024 | 19:00 – ± 19:05

Luisteren en Terugluisteren

Het Hapsis Huis radio LIVE over Praktijk Zuilhof | haptotherapeut & collumbehandelaar Jan Willem Zuilhof | woensdag 10 april 2024 | 18:21 - ± 18:30

Luisteren en Terugluisteren

Het Hapsis Huis radio LIVE over vaderschap | Auteur Jeroen de Jong van ‘Vadervuur’ | woensdag 10 april 2024 | 10:00 – ± 11:30

Luisteren en Terugluisteren

Het Hapsis Huis radio LIVE met Modita van Zummeren | familieopstellingen, Osho & massage | interview Jeroen Swart en Marleen Wisse van Expeditie Intuïtie | dinsdag 9 april 2024 | 11:00 – ± 11:45

Luisteren en Terugluisteren

Update van Het Hapsis Huis radio LIVE | Informatie over aankomende programma’s op dinsdag 9 en woensdag 10 april 2024 | maandag 8 april 2024 | 11:00 - ± 11:03

Luisteren en Terugluisteren

Berichten uit de avond van de AMAI vanuit het Parktheater in Eindhoven in Het Hapsis Huis radio LIVE | Ontboezemingen en getuigenissen van dichttalent | zaterdag 30 maart 2024 | ± 14:00 – ± 22:00 | Luister bijdragen terug via de webpagina

Luisteren en Terugluisteren

Update van Het Hapsis Huis radio LIVE | Informatie over aankomend programma ‘Berichten uit de avond van de AMAI vanuit het Parktheater in Eindhoven’ op zaterdag 30 maart 2024 | vrijdag 29 maart 2024 | 14:30 - ± 14:32

Luisteren en Terugluisteren

Het Hapsis Huis radio LIVE met Het Verhaal | Ester Hartholt | zaterdag 2 maart 2024 | 15:00 – ± 15:10

Luisteren en Terugluisteren

Het Hapsis Huis radio LIVE over ‘Chemo – wat nu?’ | Auteur Ester Hartholt | zaterdag 2 maart 2024 | 13:00 – ± 13:45

Luisteren en Terugluisteren

Het Hapsis Huis radio LIVE met dichttalent | Bart Polinder | Instagram: @lines_out_of_b | vrijdag 1 maart 2024 | 17:00 – ± 17:03

Luisteren en Terugluisteren

Geschiedenis massage- en fysiotherapie in Het Hapsis Huis radio LIVE | Journaliste & auteur Els Smit | vrijdag 1 maart 2024 | 16:00 – ± 16:15

Luisteren en Terugluisteren

Het Hapsis Huis radio LIVE met dichttalent | Marleen Wisse | vrijdag 1 maart 2024 | 14:00 – ± 14:05

Luisteren en Terugluisteren

Update van Het Hapsis Huis radio LIVE | Informatie over aankomende programma’s op vrijdag 1 en zaterdag 2 maart 2024 | donderdag 29 februari 2024 | 11:11 - ± 11:14

Luisteren en Terugluisteren

Het Hapsis Huis radio LIVE met dichttalent | Bart Polinder | Instagram: @lines_out_of_b | donderdag 8 februari 2024 | 14:00 – ± 14:02

Luisteren en Terugluisteren

Het Hapsis Huis radio LIVE over kamerorkest Caecilia Camerata | Dirigent Jasper de Waal & violist Lothar Blom | woensdag 7 februari 2024 | 19:00 – ± 20:00

Luisteren en Terugluisteren

Update van Het Hapsis Huis radio LIVE | Informatie over aankomende programma’s op woensdag 7 en donderdag 8 februari 2024 | dinsdag 6 februari 2024 | 19:37 - 19:39

Luisteren en Terugluisteren

Hofcultuur in Het Hapsis Huis radio LIVE |
Journaliste & auteur Els Smit | zondag 21 januari 2024 | 16:00 – ± 16:15

Luisteren en Terugluisteren

Het Hapsis Huis radio LIVE met In Touch
Actuele berichten over haptonomie | Leonard van Triet | zondag 21 januari 2024 | 14:00 – ± 14:05

Luisteren en Terugluisteren

Het Hapsis Huis radio LIVE over ‘Zwiep en haptonomie’ | Auteurs Jan & Sytske Wessels over het boek en het pad van haptonomie | zaterdag 20 januari 2024 | 14:00 – ± 14:55

Luisteren en Terugluisteren

Update van Het Hapsis Huis radio LIVE | Informatie over aankomende programma’s op zaterdag 20 en zondag 21 januari 2024 | vrijdag 19 januari 2024 | 16:47 - 16:49

Luisteren en Terugluisteren

Het Hapsis Huis radio LIVE met storyteller Lucia Engel | Interview Jeroen Swart en Marleen Wisse van Expeditie Intuïtie | zondag 17 december 2023 | 16:00 – ± 16:45

Luisteren en Terugluisteren

Het Hapsis Huis radio LIVE met In Touch | Actuele berichten over haptonomie | Leonard van Triet | zondag 17 december 2023 | 14:00 – ± 14:05

Luisteren en Terugluisteren

Het Hapsis Huis radio LIVE met dichttalent
Bart Polinder | Instagram: @lines_out_of_b | zondag 17 december 2023 | 12:00 – ± 12:05

Luisteren en Terugluisteren

AMAI … geef ons FRISSE LUCHT van @taaltriggert in Het Hapsis Huis radio LIVE | Ronald Wijnia over zijn bundel & Wichard de Krijger over inspiratiecollectief ALLE MONDEN en Alle Monden Award Instagram – AMAI | zaterdag 16 december 2023 | 15:00 – ± 16:00

Luisteren en Terugluisteren

Update van Het Hapsis Huis radio LIVE | Informatie over aankomende programma’s op zaterdag 16 en zondag 17 december 2023 | dinsdag 12 december 2023 | 20:14 - 20:16

Het Hapsis Huis radio LIVE met In Touch | Actuele berichten over haptonomie | Leonard van Triet | zaterdag 4 november 2023 | 14:00 – ± 14:05

Het Hapsis Huis radio LIVE met dichttalent | Bart Polinder | zaterdag 4 november 2023 | 11:00 – ± 11:02

Het Hapsis Huis radio LIVE & The Fundament Experience 2023 | Beeldend kunstenaar Jeroen Graus over zijn nieuwe film | vrijdag 3 november 2023 | 19:30 – ± 19:45

Het Hapsis Huis radio LIVE met dichttalent | Marleen Wisse | vrijdag 3 november 2023 | 18:00 – ± 18:05

Het Hapsis Huis radio LIVE over kindermishandeling & Stichting Praat | Ted Kloosterboer | vrijdag 3 november 2023 | 13:00 – ± 14:30

Het Hapsis Huis radio LIVE over praktijk MeerVoelen | haptotherapeut Jeroen Swart | vrijdag 22 september 2023 | 13:13 – 13:19

Het Hapsis Huis radio LIVE met ROUWKOST | Het boek ‘Pappa’s rouwen ook’ | samensteller Bjorn Visser | vrijdag 22 september 2023 | 10:30 – ± 11:30

Het Hapsis Huis radio LIVE met Het Verhaal | Melani Reumers met haar essay ‘Papa fume une pipe’ | zaterdag 19 augustus 2023 | 12:00 – ± 12:15

Het Hapsis Huis radio LIVE met coach Jorianne van Loenen Martinet | Interview Jeroen Swart en Marleen Wisse van Expeditie Intuïtie | vrijdag 18 augustus 2023 | 19:00 – ± 19:40

Het Hapsis Huis radio LIVE over lichaam, sport & filosofie | Auteur & filosoof Aldo Houterman | vrijdag 18 augustus 2023 | 14:00 – ± 16:00

Het Hapsis Huis radio LIVE over ubuntu met Annette Nobuntu Mul | Opleider & auteur ‘Opsoek naar Ubuntu’ | dinsdag 30 mei 2023 | 14:00 – ± 15:30

Expeditie Intuïtie in Het Hapsis Huis radio LIVE met trainer Prem Mallika Kokke | Interview door Jeroen Swart en Marleen Wisse | dinsdag 2 mei 2023 | 19:00 – ± 19:50

(Jon) Jonathan Augustus Gardella in Het Hapsis Huis radio LIVE | Beeldende kunst in beweging | dinsdag 2 mei 2023 | 13:00 – ± 14:00

Het Hapsis Huis radio LIVE met coach en trainer Pauline Micola von Fürstenrecht in Expeditie Intuïtie | Interview door Jeroen Swart en Marleen Wisse | maandag 27 maart 2023 | 11:00 – ± 11:50

Het Hapsis Huis radio LIVE over ‘Transgenerationeel werken’ | Gepensioneerd psychiater Gradus van Florestein over zijn handboek | zondag 26 maart 2023 | 14:00 – ± 15:00

Het Hapsis Huis radio LIVE Actueel met miniatuurschilder Kilian van Rooij | Tentoonstelling in Het Hapsis Hapsis Huis | vrijdag 24 februari 2023 | 17:00 – ± 17:30

Het Hapsis Huis radio LIVE over de mantelzorgmakelaar | Frederieke van Os van Blij(f) thuis | vrijdag 13 januari 2023 | 14:00 – ± 14:45

Expeditie Intuïtie in Het Hapsis Huis radio LIVE | Het Hapsis Huis radio LIVE met fotograaf, socioloog en doula i.o. Lisanne van der Werve | Interview door Jeroen Swart en Marleen Wisse | donderdag 12 januari 2023 | 17:00 – ± 19:30 | Deel 1

Expeditie Intuïtie in Het Hapsis Huis radio LIVE | Het Hapsis Huis radio LIVE met fotograaf, socioloog en doula i.o. Lisanne van der Werve | Interview door Jeroen Swart en Marleen Wisse | donderdag 12 januari 2023 | 17:00 – ± 19:30 | Deel 2

Het Hapsis Huis radio LIVE over mensgerichte zorg | Marcel Verhoeven & Froukje Zwinkels van Mens Achter de Patiënt (MAP) | donderdag 12 januari 2023 | 12:00 – ± 12:45

Het Hapsis Huis radio LIVE Actueel met fijnschilderes Madelonne Tegelaar | Tentoonstelling in Het Hapsis Hapsis Huis | vrijdag 16 december 2022 | 15:00 – ± 15:30

Het Hapsis Huis radio LIVE over Oekraïne | Onderzoeksjournalist Peter Ramselaar | donderdag 15 december 2022 | 14:00 – ± 14:45

Expeditie Intuïtie in Het Hapsis Huis radio LIVE | Het Hapsis Huis radio LIVE met Nadine van Brederode | Interview door Jeroen Swart en Marleen Wisse | donderdag 15 december 2022 | 16:00 – ± 17:00

Expeditie Intuïtie in Het Hapsis Huis radio LIVE | Het Hapsis Huis radio LIVE met Naomi Jamie | Interview door Jeroen Swart en Marleen Wisse | dinsdag 8 november 2022 | 19:00 – ± 19:30

Het Hapsis Huis radio LIVE Actueel met fotografe Ria van der Ham | Tentoonstelling in Het Hapsis Hapsis Huis | vrijdag 7 oktober 2022 | 15:00 – ± 15:30

Expeditie Intuïtie in Het Hapsis Huis radio LIVE | Het Hapsis Huis radio LIVE met Charlotte Sederel | Interview door Jeroen Swart en Marleen Wisse | donderdag 6 oktober 2022 | 12:00 – ± 13:00

Het Hapsis Huis radio LIVE Actueel met filmregisseur Jörgen Scholtens | Over zijn nieuwste film Vaders & Zonen | donderdag 6 oktober 2022 | 17:00 – ± 17:45

Het Hapsis Huis radio LIVE met mental rock-‘n-roll | Beeldend kunstenaar Jeroen Graus | Dinsdag 6 september 2022 | 13:00 – ± 14:00

Expeditie Intuïtie in Het Hapsis Huis radio LIVE | Het Hapsis Huis radio LIVE met Daan Hazendonk | Over intuïtie & seksualiteit | Interview door Jeroen Swart en Marleen Wisse | dinsdag 6 september 2022 | 19:00 – ± 20:00

Expeditie Intuïtie in Het Hapsis Huis radio LIVE | Het Hapsis Huis radio LIVE met Tom Kraaijeveld | Over authenticiteit | Interview door Jeroen Swart en Marleen Wisse | zaterdag 6 augustus 2022 | 18:00 – ± 19:00 uur

Het Hapsis Huis radio LIVE met Het Wilde Oog | Hans Lemmerman over de Spakenburgse diva’s | vrijdag 5 augustus 2022 | 14:00 – ± 14:45 uur

Het Hapsis Huis radio LIVE over ‘Zin in je pensioen’ | Auteur, coach en trainer Maaike Boomstra | Woensdag 8 juni 2022 | 17:00 – ± 17:45

Het Hapsis Huis radio LIVE met Het Verhaal | Yolande Kusse | maandag 2 mei 2022 | 19:00 – ± 19:30

Het Hapsis Huis radio LIVE over Maieutiek & Karl Jaspers | Filosofe & docente Petra Bolhuis | zondag 1 mei 2022 | 14:00 – ± 15:00

Podcast: De praktijk Health Centre Chõ van Milou van Rooij – de Vries in Maarssen | Interview door José Dusol | Opname van zaterdag 2 april 2022

Filosofie van de Levenskunst van Hans de Brouwer | Opname van zaterdag 26 maart 2022 | deel 1

Filosofie van de Levenskunst van Hans de Brouwer | Opname van zaterdag 26 maart 2022 | deel 2

Filosofie van de Levenskunst van Hans de Brouwer | Opname van zaterdag 26 maart 2022 | deel 3

Het Hapsis Huis radio LIVE over troost | Docenten Petra Bolhuis & Gradus van Florestein | Zondag 13 maart 2022 | 14:00 – ± 15:00

Het Hapsis Huis radio LIVE met verlieskundige Maria de Greef | Gesprek over verlies en rouw | Donderdag 3 februari 2022 | 14:00 – ± 14:45

Het Hapsis Huis radio LIVE met dichter Wichard de Krijger | Zwerver in opleiding | Donderdag 20 januari 2022 | 15:30 – ± 16:15

Podcast: De praktijk van haptotherapeute Jenneke Riddersma in Doorn | Interview door José Dusol | Opname van zaterdag 18 december 2021

Podcast: De praktijk van haptotherapeute Myrthe Oudejans in Vlissingen | Interview door José Dusol | Opname van zaterdag 18 december 2021

Het Hapsis Huis radio LIVE met eindejaarsmoment | Religiedeskundige Marlon Wong Sioe | vrijdag 17 december 2021 | 20:00 – ± 20:45

Het Hapsis Huis radio LIVE met Alex Sijm | Biografie ‘Z’n leven, Z’n lopen, Z’n lef’ | Maandag 29 november 2021 | 14:00 – ± 15:00

Het bewogen verleden van de haptonomie | Een gesprek met Wim Laumans over de geschiedenis van de haptonomie | Online sinds 7 december 2020 en via deze website sinds 27 november 2021

Het Hapsis Huis radio LIVE met doula Yolande Kusse | Woensdag 22 september 2021 | 11:30 – 12:40

Het Hapsis Huis radio LIVE Actueel met filmregisseur Jörgen Scholtens | Over zijn film ‘Little Amsterdam’ | Donderdag 16 september 2021 | 19:30 – ± 20:00

Het Hapsis Huis radio LIVE over narratief onderzoek | Literatuurwetenschapper Megan Milota en filosoof Stefan van Geelen van UMCU | Donderdag 2 september 2021 | 19:00 – ± 19:50

Het Hapsis Huis radio LIVE met componist & muziekproducent Bouke Hennipman | Dinsdag 24 augustus 2021 | 13:00 – ± 13:30

Het Hapsis Huis radio LIVE Actueel met fijnschilderes Madelonne Tegelaar | Donderdag 12 augustus 2021 | 19:30 – ± 20:00

Het Hapsis Huis radio LIVE met auteur Arie Verwoert van ‘De ontrafeling’ | Zaterdag 24 juli 2021 | 14:00 – 15:00

Het Hapsis Huis radio LIVE over het verdwenen zelf met Tako Engelfriet | Woensdag 30 juni 2021 | 10:00 – ± 10:50

Podcast: Achtergrond, behandeling en opleiding haptonomie & haptotherapie | Interview door Jenneke Riddersma | Opname van zondag 20 juni 2021

Het Hapsis Huis radio LIVE over postpartumpsychose met Alke Haarsma-Wisselink | Vrijdag 11 juni 2021 | 12:00 – ± 12:40

Het Hapsis Huis radio LIVE Actueel over Israël en de Palestijnen | Met religiedeskundige Marlon Wong-Sioe | Zondag 23 mei 2021 | 20:00 – ± 20:30

Het Hapsis Huis radio LIVE met dichter Marlon Wong-Sioe | ‘Velden van Smaragd’ | Zondag 9 mei 2021 | 14:00 – ± 14:30

Het Hapsis Huis radio LIVE over totalitarisme met auteur Gradus van Florestein | Zondag 25 april 2021 | 14:00 – ± 15:20

Podcast: Studie van beeld en geluid door keramist en musicus Frank van Os |Opname in 2021

Podcast: In en uit huis – een gesprek met schrijfster Paula Siegmund | Opname in 2021

Podcast: Naar de nieuwe samenleving | Opname in december 2020

Podcast: Een wetenschap van dichtbij | Opname in november 2020

Podcast: Een diepte van de generalist – een gesprek met kunstenaar Jan Pijpker | Opname in 2020

RADIOGIDS

Het Hapsis Huis radio LIVE

Voor Het Hapsis Huis radio LIVE wordt de uitzending, zoals in deze radiogids vermeld, onderbroken. Alle informatie over de edities van Het Hapsis Huis radio LIVE is te vinden onder Activiteiten. Behalve onder Activiteiten zijn uitgezonden programma's terug te luisteren via Terugluisteren hierboven.

In chemotherapie

Duur ± 45 minuten
Uitzending sinds 2 maart 2024

Toen auteur Ester Hartholt te horen kreeg dat ze chemotherapie zou krijgen stond haar wereld stil. Eenmaal weer in beweging ontstond het idee een ‘luchtig’ boekje te maken om lotgenoten te helpen.

‘Chemo – wat nu?’ kwam tot stand met dank aan medewerkers van UMCG en Martini Ziekenhuis in Groningen.

Het vuur van vaderschap

Duur ± 90 minuten
Uitzending sinds 10 april 2024

Het boek ‘Vadervuur’ is niet het zoveelste opvoedboek maar een inwijdingsreis in vaderschap.

Het boek schuift hardnekkige en beperkende ideeën over hoe je je kind op zou moeten voeden aan de kant zodat je met een heldere blik kunt kijken naar wat wél werkt voor jou en je gezin. Auteur Jeroen de Jong praat erover.

Lichaam, sport & filosofie

Duur ± 120 minuten
Uitzending sinds 18 augustus 2023

In ‘Wij zijn ons lichaam’ onderzoekt filosoof Aldo Houterman de betekenis van ons lichaam in het huidige tijdsgewricht. Hij weerlegt de stelling van Dick Swaab dat de mens niets meer is dan zijn brein, wat de neurobioloog in zijn bestseller ‘Wij zijn ons brein’ beweert.

Houterman laat zien dat de relatie tussen de mens en wereld om hem heen niet bestaat uit onze gedachtes maar uit onze beweging en lichamelijkheid.

Praat over kindermishandeling

Duur ± 90 minuten
Uitzending sinds 3 november 2023

Stichting Praat heeft als doel om het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken. Dat is nodig omdat er elk jaar in Nederland meer dan honderdduizend kinderen mishandeld worden.

In een aflevering van Het Hapsis Huis radio LIVE is Ted Kloosterboer te gast en zij is van Stichting Praat.

De haptonomie uitgelicht

Duur ± 55 minuten
Uitzending sinds 20 januari 2024

Haptonomie heeft voet aan de grond in de zorg. De term valt geregeld. Maar wat is haptonomie eigenlijk? En voor wie is het bedoeld?

Schrijvers van het boekje 'Zwiep en haptonomie' en deskundigen in haptonomie Jan en Sytske Wessels praten erover.

Kamerorkest Caecilia Camerata

Duur ± 50 minuten
Uitzending sinds 7 februari 2024

Caecilia Camerata is in 2014 opgericht door een aantal musici met veel ervaring in de muziekwereld. Het ensemble heeft als doel gepassioneerde musici met een carrière buiten de muziekwereld de kans te geven om samen op hoog niveau muziek te blijven maken.

Het orkest staat onder de zeer inspirerende leiding van dirigent Jasper de Waal. Ook violist Lothar Blom is in de studio.

Dichttalent

Duur ± 5 minuten
Uitzending sinds 10 april 2024

Het gesproken en dichtende woord staat in dit programma centraal dat te maken heeft met ervaringen, wijsheid die daaruit volgt en de bijdrage daarvan aan onze cultuur. Het Hapsis Huis radio herhaalt één van de afleveringen.

Ik ben omdat wij zijn

Duur ± 90 minuten
Uitzending sinds 30 mei 2023

Ubuntu is een Afrikaans woord en geeft een diep besef van onderlinge verbondenheid van mensen met elkaar weer.

Annette-Nobuntu Mul (1960) is hoofddocent van de opleiding ‘Ubuntu, Leiderschap & Burgerschap’ aan de Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusden. In 2018 verscheen haar boek ‘Opsoek naar Ubuntu’.

Geschiedenis van fysiotherapie

Duur ± 15 minuten
Uitzending sinds 1 maart 2024

De massage- en fysiotherapie komen voor een belangrijk deel uit Nederland. De geschiedenis ervan wordt belicht door journaliste Els Smit. De auteur neemt ons in haar bundel ‘Altijd verwonderd’ uit 2022 mee naar het wonderland dat de wereld, en dus ook de journalistiek, vaak is.

Expeditie intuïtie

Duur ± 45 minuten
Uitzending sinds 9 april 2024

In een serie radiogesprekken onderzoeken Jeroen Swart en Marleen Wisse het verschijnsel intuïtie.

Marleen en Jeroen praten met verschillende mensen over hun persoonlijke beleving rondom intuïtie. Het Hapsis Huis radio herhaalt één van de afleveringen.